• Caută

Azi,

S-a dat startul unor reforme majore în justiţie, vezi despre ce e vorba

Scris la data de de catre Alexandru Tănase

La 4 aprilie 2011, Consiliul Naţional pentru Reforma Justiţiei s-a convocat în prima sa şedinţă. În cadrul şedinţei, au fost prezentate principalele aspecte conceptuale ale refomei justiţiei: organizarea judecătorească, procedura civilă, procedura penală, Procuratura.

Vezi mai jos la ce reforme majore în justiţie s-a dat startul.

Reforma justiţiei se va desfăşura în două etape, prima dintre care urmează să fie realizată prin revizuirea normelor legislative, zisă şi "Mica Reforma a Justiţiei", iar cea de-a doua – prin modificarea Constituţiei. Cu referire la cea de-a doua componentă (modificarea Constituţiei), propuneri de modificări concrete vor fi prezentate atunci când se va găsi sprijinul necesar în Parlament.

În ceea ce priveşte reforma sistemului judecătoresc, aceasta va viza revizuirea normelor legislative privind organizarea judecătorească, procedura de accedere în funcţia de judecător şi statutul judecătorilor, rolul şi competenţele Consiliului Superior al Magistraturii, salarizarea judecătorilor şi a personalului auxiliar care contribuie la înfăptuirea justiţiei.

De asemenea, proiectul propus de Ministerul Justiţiei se referă la câteva reforme instituţionale, precum lichidarea judecătoriilor specializate, reglementarea statutului şi funcţiilor Adunării Generale a Judecătorilor, revizuirea competenţelor preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti. În acelaşi timp, proiectul îşi propun să optimizeze modul de organizare a personalului instanţelor judecătoreşti prin instituirea funcţiei de secretar general a instanţei de judecată şi a funcţiei de referent pentru toţi judecătorii. În aceeşi ordine de idei, vor fi revizuite modalităţile de constituire a completelor de judecată, care se va realiza prin aplicarea Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor şi se vor extinde prevederile privind transparenţa actului de justiţie.

Pentru a eficientiza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, acesta va fi asistat de două colegii noi: Colegiul de selectare şi carieră a judecătorilor şi Colegiul de evaluare a performanţelor. De asemenea, pentru a spori gradul de transparenţă în activitatea CSM, este prevăzută obligativitatea publicării materialelor adiţionale la hotărîrile CSM, opiniile separate ale membrilor CSM, plasarea stenogramelor şedinţelor pe pagina web a CSM etc.

În ceea ce priveşte numirea judecătorilor, absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei vor avea obligaţia ca 2 ani să activeze ca şi referent al judecătorului, apoi să aplice pentru funcţia de judecător. Hotărârile CSM privind transferarea, promovarea judecătorilor sau numirea în funcţie de preşedinte sau vicepreşedinte a instanţelor judecătoreşti, trebuie să fie motivate şi să fie adoptate prin votul deschis al membrilor CSM. Se propune verificarea stării sănătăţii candidaţilor la funcţiile de judecător şi a judecătorilor în funcţie periodic o dată la 5 ani, care va include evaluarea psihiatrică şi psihologică, de către o Comisie specializată a Ministerului Sănătăţii.

Se propune o nouă Lege cu privire la salarizarea judecătorilor şi personalului instanţelor judecătoreşti. Sub incidenţa legii vor cădea: judecătorii instanţelor judecătoreşti, judecătorii Curţii Constituţionale, referenţii şi grefierii, iar criteriul de bază pentru calcularea salariilor va fi vechimea în muncă.

La etapa a II-a a reformei sistemului judecătoresc, care se va realiza doar după modificarea procedurii penale şi civile, se va efectua reforma hărţii judiciare în scopul consolidării capacităţii manageriale a instanţelor judecătoreşti şi asigurarea folosirii cît mai eficiente a resurselor disponibile. Tot atunci, va fi revizuit termenul de probă la numirea judecătorului, vor fi modificate criteriile de selectare a judecătorilor la Curtea Supremă de Justiţie şi va fi redus numărul judecătorilor Curţii Supreme de Justiţiei, în conformitate cu noile competenţe.

În vederea reformării procedurii civile, proiectul propune o serie de amendamente ce ţin de competenţa jurisdicţională, participanţii la proces, modul de citare şi comunicare a actelor de procedură, perfecţionarea regulilor de prezentare a probelor în instanţa de judecată, modul de pronunţare a hotărîrilor judecătoreşti, îmbunătăţirea calităţii controlului judiciar de către instanţele ierarhic superioare, eficientizarea activităţii şi consolidarea statutului Curţii Supreme de Justiţie ca instanţă de casaţie clasică.

În acest sens, toate competenţele de judecare a cauzelor în fond vor fi transferate de la Curţile de Apel la judecătorii, iar Curţile de Apel vor fi consolidate în calitate de a doua verigă în ierarhia instanţelor judecătoreşti.

În acelaşi timp, se preconizează excluderea procurorului ca participant al procesului civil şi consolidarea rolului general al acestuia în apărarea drepturilor şi intereselor publice prin intermediul sistemului de justiţie penală.

De asemenea, vor fi precizate temeiurile de retrimitere a cauzei la rejudecare de către instanţele ierarhic superioare.

În vederea consolidării statutului Curţii Supreme de Justiţie ca instanţă de casaţie clasică, va fi introdusă procedura exclusiv scrise şi vor fi clarificate criterile de admisibilitate a recursului.

Prin reforma procedurii civile se încearcă a se repara o greşeală de 10 ani, atunci când a fost suprimată veriga tribunalului din sistemul judiciar, fără însă a se efectua modificările procedurale adecvate.

Reforma procesuală penală vizează consolidarea capacităţilor organului de urmărire penală la investigarea cauzelor penale şi reformarea activităţii operative de investigaţie.

De asemenea, se propune modificarea competenţei instanţelor judecătoreşti, astfel încât pentru toate infracţiunile instanţa de fond să fie judecătoria, iar Curtea de Apel să fie, după caz, instanţă de apel sau recurs.

În acelaşi timp, vor fi limitate temeiurile recursului în anulare şi vor fi stabilite temeiuri clare şi concise pentru revizuirea cauzelor.

Reforma prevede exercitarea activităţii operative de investigaţii doar în cadrul urmăririi penale, introducerea noilor instituţii în Codul de Procedură Penală ca agentul sub acoperire şi experimentul operativ, excluderea interceptării convorbirilor telefonice ca măsură operativă de investigaţie şi limitarea măsurilor operative de investigaţii în cadrul urmăririi penale.

Acelaşi proiect propune limitarea termenului de aplicare a reţinerii în cazul identificării persoanei, limitarea temeiurilor de aplicare a arestului ca măsură procesuală de contrîngere, astfel încît, să fie aplicat doar în cazuri excepţionale, stabilirea posibilităţii de aplicare a cauţiunii ca măsură de constrîngere în afara reţinerii şi a arestului, stabilirea dreptului de a depune cauţiunea sub formă de bunuri mobile şi imobile, valori imobiliare.

De asemenea, instituţia procuraturii urmează a fi reformată profund. Astfel independenţa procurorului va fi consolidată şi totodată va fi promovată demilitarizarea procuraturii. Aceştia nu vor mai purta uniformă şi li se va anula dreptul de a purta armă. Totodată va fi limitată substanţial exercitarea atribuţiilor de supraveghere generală pentru procurori. Şi procurorul general va pierde din drepturi în ceea ce priveşte promovarea, transferarea, suspendarea şi eliberarea procurorilor. Aceste decizii urmează să fie luate de Consiliul Superior al Procurorilor.

Reforma Procuraturii este cea mai importantă, fără de care nu ne putem mişca înainte. Acest proiect a fost elaborat prin eforturile comune ale Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale. La aceasta vom avea de muncit toţi foarte mult.

Elementul de noutate al acestor propuneri este reforma procedurală. Această reformă pe care am discutat-o la şedinţa Consiliului Naţional pentru Reforma Justiţiei vine să schimbe substanţial sistemul anume în partea ce viezază procedurile de urmat, căile procesuale, termenele de judecată a cauzei, stabilitatea raporturilor, securitatea hotărârilor pronunţate etc.

La şedinţa Consiliului Naţional pentru Reforma Justiţiei au participat Preşedintele Curţii Constituţionale, Dumitru Pulbere, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Timofti, Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor, Iurie Garaba, Procurorul General, Valeriu Zubco, Preşedintele Consiliului Uniunii Avocaţilor, Gheorghe Amihalachioaie, Directorul executiv al Institutului Naţional al Justiţiei, Anastasia Pascari, precum şi judecători, avocaţi, profesori şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Proiectele de reformare a justiţiei au fost expediate pentru avizare autorităţilor interesate şi grupurilor de experţi, urmând a fi transmise până la sfârşitul lunii Guvernului pentru aprobare.

Pentru detalii, vezi prezentările de mai jos:

Reforma organizarii judecatoresti

Reforma procedurii civile

Reforma procedurii penale

Reforma Procuraturii

Vezi reportaj VIDEO (TV7)

Comentarii (17 comentarii)

Wasp

04/04/2011 at 16:09

Un fissss mare inainte de alegeri!!!!!!!!!!!!

Victor

04/04/2011 at 18:29

Dacă mai este ceva profesional în activitate mj-ăului apoi nu vă grăbiţi sau grăbiţi-vă încet. Lucrul acesta a fost făcut odată şi nu rău, dar fiind dornici de a se manifesta, în ajunul altei electorale, propunem un simbioz nepotrivit, fără motivaţie şi susţinere majoritară a unor modificări simple din legislaţia penală şi civilăcare va avea un impact nefast pentru societate. Iar reformele dacă sunt necesare urmează să fie pregătite fundamental…fundamental şi nu mergînd pe „drumul mare”.

Andrei

04/04/2011 at 20:10

Aruncati o privireva rog si in curtea Depatamentului Institutiilor Penitenciare, condusa de un om venit de la MAI, incompetent, amenintator si badaran pe de-asupra. A fost instalat de comunisti si continua sa administreze aceasta institutie prin metode comuniste.

  Ion

  05/04/2011 at 10:07

  Corect, la Penitenciare a ramas aceiais figura odioasa instaurata de comunisti. Si aici Parlamentul va incurca??? Hai sa fim serioasi d-nul Tanase, nu doriti reforme d-voastra!

Sefu'

04/04/2011 at 21:43

Dom’ministru,
Sefu’ pe linie.
V-as adresa si eu careva intrebari, numai as vrea sa vad ca Dvs cititi comentariile.

ALSACIANUL

04/04/2011 at 22:20

ATENTIE MARE:

ACTUALA LEGE A PROCURATURII DIN RM, a fost adoptata acum vreo 15 ani.
DOI EXPERTI / UNUL GERMAM SI ALTUL ITALIAN/ de la Consiliul Europei
de la Strasbourg, au calificat aceasta lege ca

„MAI TOTALITARA DECAT FOSTA LEGE A PROCRATURII DIN FOSTA URSS”, etc.

CONSLILIUL EUROPEI A TRIMIS ATUNCI AVIZELE RESPECTIVE LA MINISTERUL JUSTIEI SI LA GUVERN, DOCUMENTE CARE AU FOST ASCUNSE INTENTIONAT.

DOMNULE MINSITRU TANASE,
Daca intr-adevar doriti reforma Justitiei in RM,
si daca nu aveti aceste avize, cereti-le iarasi de la Strasbourg,
/arhiva sectiei juridice/,
analizati-le si

SCHIMBATI LEGEA PROCURATURII DIN RM
conform standardelor europene democratice !

Iata un pas spre crearea UNUI STAT DE DREPT !

andrei

04/04/2011 at 22:33

Dle ministru, intr-un articol dvs ati scris ca reforma in justitie este blocata, adica nu este sustinuta de Parlament si sau din alte motive, atunci cum se face ca prin minune sa dati startul la asemenea reforme „majore” in justitie? De unde ati gasit sprijinul necesar?
Cred ca aceste schimbari au un iz electoral mai degraba!
M-as bucura enorm daca intr-adevar se vor duce pana la capat aceste schimbari! Poate ma voi intoarce in RM sa lucrez in justitie dupa ce termin facultatea de drept de la Transilvania…cred ca totul depinde de dvs daca eu voi lucra sau nu in sistem:).
O zi buna!

europa

05/04/2011 at 00:51

Emigrantii din Basarabia vor organiza un miting la 7 aprilie 2011 in Paris(ambasada). Vom cere ca justitia comunista sa fie demisa. Daca nu se poate pe cai cinstite, atunci sa fie utilizate orice cale. Nu putem sa fim indiferenti fata de acei care sub conducerea tiranului Voronin a omorit si a torturat copii nostri. Jos justitia care protejeaza calaii! Lupta continue! Cerem ca AIE sa inainteze un singur candidat, Chirtoaca, atit timp cat criza politica nu-i rezolvata. Toate solutiile trebuie utilizate, ca Lupu sa fie ales seful statului. Victoria este mai importanta decat respectarea legislatiei care blocheaza reglarea crizei politice.

DZIO

05/04/2011 at 01:27

FORUM- „TIMPUL”:
—————————————–
7. De Ion Sopco la 04.04.2011, ora 14:02

Judecatorul Constantin Uratu in procedura caruia se afla dosarul tov.Papuc,
a decedat in martie 2011.
—————————————–
http://www.timpul.md/articol/7-aprilie–legea-tapilor-ispasitori-22187.html

reclamant

05/04/2011 at 06:55

Din cauza unor judecatori a CSJ(ca Sircu,Macinskaia)care sfideaza brutal legea lumea nu are incredere in justitie.De cei de la instanta de fond si Curtea de Apel nici nu mai vorbesc.

  herculeshamilton

  05/04/2011 at 07:42

  D Tanase, Sa dea Domnul sa reuseasca reforma. Sper, dar nu am incredere, atita timp cit nu va exista vointa la nivel politic. Dar ea nu exista, nici sustinere nu aveti. Aceasta tentativa sau o sa va omoare ca politician (in caz de esec) sau … in conditiile in care nu se doreste ca politicianul Tanase sa se ridice de asupra politicianului Filat, oricum o sa va igroape. Sper sa gresesc.

COCOSTARC

05/04/2011 at 12:41

Asasinarea lui Mihai Solcan, director tehnic de la Air Moldova
FORUM:
21 decembrie 2009 (de Necunoscut)

„Oameni buni, noi ce sintem paliti de cap .Despre care sinucidere e vorba? Voi ce nu vedeti unde a fost gasit cadavrul,omul daca vroia sa se sinucida el o face nu pe marginea drumului. Toata problema e de la locul unde a lucrat. Inainte de al elibera din functie el a scapat o fraza,adica eu stiu ce se petrece in companie. Dar se intimpla urmatoarele: ca in 4-5ani na fost nici un control de la curtea de conturi, centru de combatere a crimei economice,fisc.Air Moldova isi efectuiaza zborurile cu un singur avion in 7 directi din cele care au mai ramas,dar au fost 12. Despre care liberali e vorba, poate despre comunisti si poate ati uitat ca cu citiva ani in urma a mai murit un om din Aviatia Civila, numai ca el a fost batut cu cruzime dupa ce a decedat,nu doresc sa spun ce au facut cu sotia De aceia totul e
pus la cale”.

http://www.protv.md/sport/social/un-barbat-cu-o-arma-in-mana-a-fost-gasit-impuscat-langa-podul.html

COCOSTARC

06/04/2011 at 00:09

Ziarul „TIMPUL: 5 Aprilie 2011:

предсмертное письмо одного из бывших руководителей компании, написанное им за 5 дней до его гибели.

«Я, Солкан Михаил Петрович, родился в селе Мэркулешть, Флорешть 04.06.1961, паспортные данные: А 01091147, в здравом уме и под личную ответственность сообщаю следующее: работал в качестве технического директора на ГП «Air Moldova». Начиная с 2007 года, руководство компании стало применять по отношению ко мне прессинг за то, что я противился серьезным нарушениям в области безопасности полетов. Я прекрасно осознавал все это и понимал, что результат технических нарушений рано или поздно будет трагичным. Осуществлял многочисленные попытки проинформироват ь о данном факте транспортную прокуратуру, но реакции никакой не последовало. В конечном итоге в 2009 году меня уволили из компании как человека, который препятствует совершающимся там беззакониям.

Я являюсь мужем и отцом и не могу позволить, чтобы кто-то потерял своих близких по причине несоблюдения условий и норм, касающихся технического состояния самолетов. Никогда и ни от кого не скрывал о существовании данных нарушений и при первом удобном случае просил их устранить. Мои коллеги являлись частыми свидетелями данных горячих бесед. Одновременно со сменой политического режима посчитал, что смогу привлечь внимание властей к данному факту. Мои попытки наталкивались на очень странную реакцию со стороны некоторых лиц, мне угрожали, если я не прекращу свои попытки. За всем этим стоит «серый кардинал» гражданской авиации Молдовы. Уже два дня, как за мной следят люди из его окружения.

Я не боюсь, но мне страшно за свою семью. Я попрошу доверенное лицо опубликовать мое письмо в том случае, если что-то со мной случится. Заявл� �ние оформлено и подписано собственноручно в 3 экземплярах: для прокуратуры, для жены и для средств массовой информации. Михаил Солкан. 17.12.2009».

http://www.timpul.md/articol/air-moldova-pune-in-pericol-viata-pasagerilor-22240.html

Daotana

06/04/2011 at 19:07

Studiaţi interviul Info-Prim Neo cu Tatiana Paladi, directorul Centrului Cosmologic „Polus Geticus” despre tranzitele planetare care au influenţat dezastrul din 7 aprilie 2009.

Victor

08/04/2011 at 19:15

Ce facem , ce construim, ce reformăm? cu certitudine că nu știm.Unul din aceștea este autorul articollului, care fiind MJ nici nu știe și nici nu a vrut să știe ca numai în ultima lună au decedt deja patru jusdecători la serviciu examinînd cauze judecătorești(Anesti, Urîtu, Goncear și Bejan) din care nici unul nu au atin vîrsta de pensionare. Însă massmedia cu autorul, care se pretinde reformator,i-u băgat în pămînt de vii. A.T. nua dorit săarate căpoate lucra în instanță, dar nici nu poate, căaici est mare necaz de a lucra,dar în Curtea Const.mare minte nu trebuie.Vedeți și D-stră stimați adepți a acestor lideri.

unjuristnuchiartaredesteptdarmerge

09/04/2011 at 13:21

te a deocheat bufnita rautacioasa (pavlicenco).pacat, cu exceptia la 1-2 greseli(mari, ce-i drept) erai un baiat misto si n ai mers in intampinare unor jegodii, de genul platon and co.
adineori justitia noastra era guvernata de promotia usm 97, apoi – iasi 94, acum(daca se adevereste ca vine efrim) va fi o struto-camila iasiusm94/97-harbuz curat domnule, ce sa zic.
bafta pe viitor!

SASA

12/04/2011 at 13:10

DOMNUL TANASE CREATIVA UN PARTID VA RUGAM CA NOI SUNTEM LA VREO 20 LA NUMAR SI NA VEM CU CINE SA VOTAM!NEAT LASAT IN VOIA SORTII!!!VA RUGAM VACETIVA UN PARTID
!!!!!!!!

comenteaza

Adresa de email nu va fi publicată. Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Din activitatea politică

ultimele ştiri şi noutăţi

Alexandru Tănase a fost ales Preşedinte al Curţii Constituţionale

Alexandru Tănase a fost ales noul preşedinte al Curţii Constituţionale. Decizia...

Citeşte ştirea

Alexandru Tănase a participat la aniversarea a 15-a a Curţii Constituţionale a Letoniei

Judecătorul Alexandru Tănase a participat la Conferinţa internaţională dedicată...

Citeşte ştirea

(interviu) Alexandru Tănase: eventualitatea unor alegeri anticipate nu ţine de norma legală, ea ţine de situaţia politică la moment

Zile numărate. Atat i-ar mai rămâne actualului Parlament pentru a alege un şef...

Citeşte ştirea
Urmăreşte-i activitatea
acum şi pe conturile:
Twitter Alexandru Tanase si Facebook Alexandru Tanase